Vol789新人模特林乐一酒店室内白色收身连体衣配白丝袜迷人诱惑写真73P林乐一画语界

Vol789新人模特林乐一酒店室内白色收身连体衣配白丝袜迷人诱惑写真73P林乐一画语界

若眼眶动者,肝木乘脾土也,用抱龙丸。 又方∶治百内,呕吐乳奶,或大便青色,用少妇乳汁一盏,入丁香十粒、陈皮一钱,瓷器内煮数沸稍热,空心以绵球吮服。

脾肺气虚者,用补中益气汤加补骨脂、山茱萸。上水煎,以绵球蘸吮令出痰涎,却以猪乳点入口中即瘥。

 头不痛,脉不紧,故知非里寒也。 泄泻不止,加木香,煨大黄。

愚按∶前方若风热痰嗽,或急惊发搐,昏睡切牙,形病俱实,宜用此方。上为末,炼蜜丸,桐子大。

黄芩半夏生姜汤治胆腑咳呕苦水若胆汁。 一小儿饮食多即吐,余用五味异功散愈之。

泻痢青白,米谷不化,皆冷也。又伤食患吐发热,服泻黄散等药,呕吐腹痛,按之即止,面色青黄,手足并冷,此脾胃复伤而虚寒也,用异功散加木香愈之。

Leave a Reply