No255白色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No255白色网袜高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

 邪微者浅而在表,故为咳;甚者深而入里,故为泄为痛。人受天地之气以立命,故曰“气立”。

胃之大络名曰虚里,贯膈络肺,出于左乳下,岂非阳土之气应于艮而出东北乎?  阳气未盛于上而脉满,满则咳,故血见于鼻也。

皆乘所不胜,此不次之道也。 膀胱之脉,从巅入络脑,故上为清涕。

火不足,则不能温养肺金,肺气不温,则不能行化津液,故饮虽一而溲则倍之。 阳受气于上焦,以温皮肤分肉之间。

此春夏死,秋冬生也。气本无形,故不坚。

主以大青龙汤,营卫两解,风寒并驱,又深一层立法也。故有消瘅、消中、消渴、风消、膈消、肺消之说。

Leave a Reply