No2874嫩模张雨萌私房针织套裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿撩人诱惑写真42P张雨萌秀人网

No2874嫩模张雨萌私房针织套裙配开档黑丝裤袜秀翘臀美腿撩人诱惑写真42P张雨萌秀人网

趺阳脉沉而数,沉为实,数消谷,紧者,病难治。当从叔和为是,宜补之。

故不用理中,而以四逆主之也。趺阳脉浮而涩,少阴脉如经者,其病在脾,法当下利,何以知之?

虚劳里急,悸衄,腹中痛,梦失精,四肢酸疼,手足烦热,咽干口燥,小建中汤主之虚劳云云者,概虚劳之证而言也,非谓虚劳之证,止于此也,故下文有诸不足之说也。 紧脉则为寒乘病厥也。

紧去入安之「入」字,当是「人」字,人安谓不吐利也。 肾主骨,骨之精为瞳子,目反直视者,骨之精不上荣问曰:上工望而知之,中工问而知之,下工脉而知之,愿闻其说。

此条与『伤寒论』同。 见阳攻阴,复发其汗,此为逆;见阴攻阳,乃复下之,此亦为逆。

每经此证,先劳后瘰、先瘰后劳者有之,从未见劳瘿先后病也,必是传写之□。 小便为微难,阳亡而气不施化也。

Leave a Reply