Vol465性感嫩模Linda私房典雅吊裙半脱露完美身材迷人诱惑写真69PLinda爱蜜社

Vol465性感嫩模Linda私房典雅吊裙半脱露完美身材迷人诱惑写真69PLinda爱蜜社

由肾液久亏,相火炎上,消烁肺金,薰燎咽喉,肿痛日增,破烂腐衣,叠若虾皮,声音雌哑,喘急多痰,臭腐蚀延,其疼倍增,妨碍饮食,胃气由此渐衰。痘疔枭毒乱正疮,色紫黑黯形坚强,先出先长妨诸痘,针刺随贴四圣良。

再以软帛叠成七八重,勿令太干,带汤乘热,覆于疮上,两手轻按片时,帛温再换。炼时罐上如有缘烟起,急用笔蘸罐子盐泥固之。

细辛荆芥半夏姜制旋覆花前胡甘草赤苓引用姜枣水煎服。痧亦疹类,但形如粟米,尖圆白□,内含清水为异,此亦热毒所发,往往夹痘而出,宜于疏散,以荆防败毒散主之。

此证初小渐大,难消难溃,即溃难敛,疲顽之证也。总由过饮药酒,更兼厚味积毒所致。

热盛衄血犀角汤,脾不统血参术良,热注肠胃四物治,脾虚便血归脾尝。小儿水肿,皆因水停于脾肺二经,水停胸中则喘,水停膈中则胀,如肿在腰以上者,属风,法宜发汗,肿在腰以下者,属湿,法宜利水,有通身上下皆肿者,系风湿两伤,法宜汗利兼施,直详别焉,阳水属实,法宜攻泄,阴水属虚,法宜温补,肿在上者因风起,急宜发汗莫从容,越婢汤中加苍术,汗后全消病即宁。

疳疾之证,身多发热,治者宜分别轻重虚实治之,病初起多实者,□甲青蒿饮主之,日久多虚者,□甲散主之。(加减凉膈散)薄荷叶生栀子元参连翘去心生甘草苦桔梗 麦冬去心牛蒡研炒黄芩水煎服。

Leave a Reply