No111萱萱有光的女孩写真专辑39P萱萱爱尤物

No111萱萱有光的女孩写真专辑39P萱萱爱尤物

 凡伤于寒知为病热,寒为阴,太阴为至阴,两阴相合,无热可发,惟四末为阴阳之会,故当温耳。所谓阴虚则夜争者是也。

中风伤寒,各有轻重如此。吐利兼作,手足逆冷,烦躁欲死者,是阴极而发躁也。

邪实正虚,所以默默不欲饮食。左右上下,不宜汗下,何况中州之气,其敢轻动之乎?

表里俱虚,指妄汗下亡津液言。此本由阴虚,风入地中,木郁不舒,故未愈;微浮是风行地上,草木发陈,复厥阴风木之常,故愈也。

盖表症皆因风寒,如表药用寒凉,则表热未退而中寒又起。然必详本条与上下条有据,确乎当增删改正者,直书之。

紧者急也,与“数”同而有别,盖有虚实之分焉。伤寒者,伤于冬时寒水之气。

Leave a Reply