No075灰丝凉高跟丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No075灰丝凉高跟丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

 一小儿喘渴面白,手足时冷,此脾肺气虚,用人参白术散、五味异功散而愈。每服一丸,白汤化下,外敷清金散亦可。

一小儿胁痈,服伐脾之药,脓清不敛,呵欠呀咬,饮食少思,仍用伐脾。若痰气痘热内作,宜用桔梗甘草防风汤。

吐逆不乳,或吐乳酸秽,此脾气虚而乳食停滞也,宜用枳术丸。即四君子汤,加陈皮、半夏。

却以四物汤加黄煎服,以生血气自愈。肝经虚热,用地黄丸。

遂用人参安胃散、补中益气一小儿患发热,用犀角消毒散一剂,吐泻顿作。先君谓脾胃血气虚弱,用五味异功散加归、、姜、桂,四剂痒渐止;又用十全大补汤,六剂浆贯;用八珍汤数剂而靥。

 一小儿沸汤所伤,胸腹皆溃,久而不愈,喜脉弱按之而有力,盖脾主肌肉,当调补脾胃为主,外敷之药当缓。一小儿痘疮愈后泄泻,饮食不化,此脾肾气虚,用六君、补骨脂、肉豆蔻,泻止,用参四圣散,接补元气而痊。

Leave a Reply